Muziekfestival en Evenementen op en rond de Havenkolk van Blokzijl

De Stichting Events Blokzijl is op 13 juli 2016 officieel opgericht door acht ondernemers  (Founders) uit Blokzijl met als doel om in Blokzijl culturele en muzikale evenementen te organiseren. Waaronder het Muziekfestival Blokzijl. Het commerciële doel is hieraan ondergeschikt.

Activiteiten en evenementen georganiseerd door Stichting Events Blokzijl. De Stichting Events Blokzijl is de drijvende kracht achter het Muziekfestival Blokzijl.

Line-Up voor 2022 is rond

Lange tijd hebben jullie niets van ons gehoord, maar we hebben nieuws !

Wij hebben inmiddels de line-up voor het muziekfestival 2022 in Blokzijl helemaal rond !

 

 

Nieuwsgierig welke artiesten gaan optreden?

Kom dan naar het nieuwjaarsfestival in het Prins Mauritshuis. Dit zal plaatsvinden op vrijdag 7 januari 2022. Volg de sociale media kanalen en de website voor de exacte aanvangstijden en informatie.

Laatste Nieuws

Lees het hier

Laatste Nieuws

Lees het hier

aftermovie 2019

Hier de aftermovie van het muziekspektakel van 2019.

Met onder andere optredens van:

 • Snollebollekes
 • Dj Paul Elstak
 • Wolter Kroes
 • OGENE
 • Glennis Grace
 • DJ Nelson Petter
 • SFB

 

founders

 
 
 
 

ticketverkoop gesloten

Privacy Verklaring

Stichting Events Blokzijl

Persoonsgegevens worden te allen tijde slechts opgeslagen, indien u een product en/of dienst afneemt van Stichting Events Blokzijl of indien u hier expliciet toestemming voor hebt gegeven. Persoonsgegevens worden opgeslagen door:

Contact persoon gegevensbescherming: Henk van Benthem
Onderneming: Stichting Events Blokzijl
Bezoekadres:

Noorderkade 5

8356 DC Blokzijl

Nederland

E-mail: info@eventsblokzijl.nl
Telefoonnummer: +31 (0) 6 5355 3356
KvK-nummer: 66484782

Stichting Events Blokzijl is verantwoordelijk voor de naleving van de "Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)", het voeren van de administratie van klanten en de administratie voor analyse- en marketingdoeleinden. Stichting Events Blokzijl is verantwoordelijke in de zin van de AVG. Stichting Events Blokzijl is verantwoordelijke voor alle gegevensverwerking namens Stichting Events Blokzijl, waaronder https://www.eventsblokzijl.nl.

Stichting Events Blokzijl verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor de administratie van klanten, de uitvoering van de overeenkomst, het incasseren van betalingen, persoonlijke marketing en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

De door Stichting Events Blokzijl opgeslagen persoonsgegevens dienen voornamelijk ter uitvoering van de overeenkomst met betrekking tot de levering van een product en/of dienst door Stichting Events Blokzijl. Zonder deze gegevensverstrekking is het niet mogelijk voor Stichting Events Blokzijl om de overeenkomst uit te voeren.

Stichting Events Blokzijl gaat met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om met uw persoonsgegevens en doet er alles aan om uw gegevens veilig op te slaan. Eventuele datalekken worden te allen tijde gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en bij de betrokkenen van wie de persoonsgegevens mogelijk in gevaar zijn gekomen. Bij een datalek neemt Stichting Events Blokzijl altijd de passende maatregelen om de betrouwbaarheid van de website te waarborgen.

Indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens op onjuiste wijze worden gebruikt, verkregen zijn of ten onrechte worden opgeslagen, en het is voor u ondanks herhaaldelijk verzoek niet mogelijk uw gegevens te verwijderen, kunt u te allen tijde een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Door Stichting Events Blokzijl worden de volgende persoonsgegevens van u opgeslagen:

- voor de uitvoering van de overeenkomst ten behoeve van de geleverde dienst: uw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en/of e-mailadres;
- voor het betalen en afhandelen van de facturen: uw naam, adres, postcode, woonplaats;
- voor het behandelen van vragen en klachten: uw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en/of e-mailadres.

Persoonsgegevens worden nooit langer opgeslagen dan strikt noodzakelijk en zijn voor u te allen tijde in te zien, te wijzigen en te verwijderen.

De evenementen van Stichting Events Blokzijl zijn openbaar waarop mogelijk ook foto’s, video’s of andere afbeeldingen waarop natuurlijke personen zijn afgebeeld worden gemaakt die op onze website, sociale mediakanalen, flyers, posters en advertenties kunnen worden geplaatst.

Bij het akkoord gaan van het privacy statement geeft u toestemming voor het maken van foto’s en video’s tijdens evenementen van Stichting Events Blokzijl en het publiceren hiervan op onze website, sociale mediakanalen, flyers, posters en advertenties.

Inzien, wijzigen en verwijderen (het recht om vergeten te worden daaronder begrepen) en het intrekken van de gegeven toestemming is mogelijk middels een ondubbelzinnige verklaring gericht aan info@eventsblokzijl.nl.

Uw persoonsgegevens worden in ieder geval verwijderd:

- in het geval van de uitvoering van de overeenkomst: 5 jaren na beëindiging van de overeenkomst ten behoeve van mogelijk toekomstige overeenkomsten, tenzij u expliciet toestemming heeft gegeven de persoonsgegevens langer op te slaan of indien de gegevens langer bewaard moeten worden op grond van een wettelijke regeling of bepaling;
- in het geval van het betalen en afhandelen van de facturen: 7 jaren na het betalen van de betreffende factuur, ten behoeve van het voldoen aan de wettelijke verplichting van de Belastingdienst;
- in het geval van het behandelen van vragen en klachten: na het tot tevredenheid oplossen van de klacht.

Voor het juist laten verlopen van de overeenkomst kan Stichting Events Blokzijl gebruik maken van een aantal externe partijen die mogelijk ook inzicht krijgen in uw gegevens. In ieder geval zullen zij de gegevens opslaan voor zolang als dit nodig is voor de uitvoering van hun werk. In geen geval zullen de persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan de werkzaamheden voor Stichting Events Blokzijl, tenzij hiervoor expliciet om toestemming is gevraagd aan de betrokkene. Op alle externe overdrachten van persoonsgegevens zijn Verwerkersovereenkomsten van toepassing.

Indien u meer informatie wilt over met welke externe partijen uw persoonsgegevens worden verwerkt, kunt u altijd een e-mail sturen naar info@eventsblokzijl.nl.

Het staat Stichting Events Blokzijl vrij een zwarte lijst aan te maken met betrekking tot persoonsgegevens van personen die het vertrouwen van Stichting Events Blokzijl ernstig hebben beschaamd. De zwarte lijst wordt onbeperkt bewaard en is slechts inzichtelijk voor een zeer beperkte groep werknemers van Stichting Events Blokzijl. De zwarte lijst wordt bewaard, tevens voor toekomstige aanbiedingen van Stichting Events Blokzijl. In ieder geval worden opgenomen op de zwarte lijst personen die ondanks herhaaldelijk verzoek niet voldoen aan enige betaalverplichting van Stichting Events Blokzijl.

Privacy Verklaring

Persoonsgegevens worden te allen tijde slechts opgeslagen, indien u een product en/of dienst afneemt van Stichting Events Blokzijl of indien u hier expliciet toestemming voor hebt gegeven. Persoonsgegevens worden opgeslagen door:

Contact persoon gegevensbescherming: Henk van Benthem
Onderneming: Stichting Events Blokzijl
Bezoekadres:

Noorderkade 5

8356 DC Blokzijl

Nederland

E-mail: info@eventsblokzijl.nl
Telefoonnummer: +31 (0) 6 5355 3356
KvK-nummer: 66484782

Stichting Events Blokzijl is verantwoordelijk voor de naleving van de "Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)", het voeren van de administratie van klanten en de administratie voor analyse- en marketingdoeleinden. Stichting Events Blokzijl is verantwoordelijke in de zin van de AVG. Stichting Events Blokzijl is verantwoordelijke voor alle gegevensverwerking namens Stichting Events Blokzijl, waaronder https://www.eventsblokzijl.nl.

Stichting Events Blokzijl verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor de administratie van klanten, de uitvoering van de overeenkomst, het incasseren van betalingen, persoonlijke marketing en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

De door Stichting Events Blokzijl opgeslagen persoonsgegevens dienen voornamelijk ter uitvoering van de overeenkomst met betrekking tot de levering van een product en/of dienst door Stichting Events Blokzijl. Zonder deze gegevensverstrekking is het niet mogelijk voor Stichting Events Blokzijl om de overeenkomst uit te voeren.

Stichting Events Blokzijl gaat met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om met uw persoonsgegevens en doet er alles aan om uw gegevens veilig op te slaan. Eventuele datalekken worden te allen tijde gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en bij de betrokkenen van wie de persoonsgegevens mogelijk in gevaar zijn gekomen. Bij een datalek neemt Stichting Events Blokzijl altijd de passende maatregelen om de betrouwbaarheid van de website te waarborgen.

Indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens op onjuiste wijze worden gebruikt, verkregen zijn of ten onrechte worden opgeslagen, en het is voor u ondanks herhaaldelijk verzoek niet mogelijk uw gegevens te verwijderen, kunt u te allen tijde een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Door Stichting Events Blokzijl worden de volgende persoonsgegevens van u opgeslagen:

- voor de uitvoering van de overeenkomst ten behoeve van de geleverde dienst: uw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en/of e-mailadres;
- voor het betalen en afhandelen van de facturen: uw naam, adres, postcode, woonplaats;
- voor het behandelen van vragen en klachten: uw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en/of e-mailadres.

Persoonsgegevens worden nooit langer opgeslagen dan strikt noodzakelijk en zijn voor u te allen tijde in te zien, te wijzigen en te verwijderen.

De evenementen van Stichting Events Blokzijl zijn openbaar waarop mogelijk ook foto’s, video’s of andere afbeeldingen waarop natuurlijke personen zijn afgebeeld worden gemaakt die op onze website, sociale mediakanalen, flyers, posters en advertenties kunnen worden geplaatst.

Bij het akkoord gaan van het privacy statement geeft u toestemming voor het maken van foto’s en video’s tijdens evenementen van Stichting Events Blokzijl en het publiceren hiervan op onze website, sociale mediakanalen, flyers, posters en advertenties.

Inzien, wijzigen en verwijderen (het recht om vergeten te worden daaronder begrepen) en het intrekken van de gegeven toestemming is mogelijk middels een ondubbelzinnige verklaring gericht aan info@eventsblokzijl.nl.

Uw persoonsgegevens worden in ieder geval verwijderd:

- in het geval van de uitvoering van de overeenkomst: 5 jaren na beëindiging van de overeenkomst ten behoeve van mogelijk toekomstige overeenkomsten, tenzij u expliciet toestemming heeft gegeven de persoonsgegevens langer op te slaan of indien de gegevens langer bewaard moeten worden op grond van een wettelijke regeling of bepaling;
- in het geval van het betalen en afhandelen van de facturen: 7 jaren na het betalen van de betreffende factuur, ten behoeve van het voldoen aan de wettelijke verplichting van de Belastingdienst;
- in het geval van het behandelen van vragen en klachten: na het tot tevredenheid oplossen van de klacht.

Voor het juist laten verlopen van de overeenkomst kan Stichting Events Blokzijl gebruik maken van een aantal externe partijen die mogelijk ook inzicht krijgen in uw gegevens. In ieder geval zullen zij de gegevens opslaan voor zolang als dit nodig is voor de uitvoering van hun werk. In geen geval zullen de persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan de werkzaamheden voor Stichting Events Blokzijl, tenzij hiervoor expliciet om toestemming is gevraagd aan de betrokkene. Op alle externe overdrachten van persoonsgegevens zijn Verwerkersovereenkomsten van toepassing.

Indien u meer informatie wilt over met welke externe partijen uw persoonsgegevens worden verwerkt, kunt u altijd een e-mail sturen naar info@eventsblokzijl.nl.

Het staat Stichting Events Blokzijl vrij een zwarte lijst aan te maken met betrekking tot persoonsgegevens van personen die het vertrouwen van Stichting Events Blokzijl ernstig hebben beschaamd. De zwarte lijst wordt onbeperkt bewaard en is slechts inzichtelijk voor een zeer beperkte groep werknemers van Stichting Events Blokzijl. De zwarte lijst wordt bewaard, tevens voor toekomstige aanbiedingen van Stichting Events Blokzijl. In ieder geval worden opgenomen op de zwarte lijst personen die ondanks herhaaldelijk verzoek niet voldoen aan enige betaalverplichting van Stichting Events Blokzijl.

Contact

Stichting Events Blokzijl
p/a Henk van Benthem
Noorderkade 5
8356 DC Blokzijl

Cookiebeleid

Het gebruik van cookies

www.eventsblokzijl.nl maakt gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website en/of Flash-applicaties wordt meegestuurd en door je browser op je harde schrijf van je computer, mobiele telefoon, smartwatch of tablet wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. Het gebruik van cookies is van groot belang voor het goed laten draaien van onze website, maar ook cookies waarvan je niet direct het effect ziet zijn zeer belangrijk. Dankzij de (anonieme) input van bezoekers kunnen we het gebruik van de website verbeteren en deze gebruiksvriendelijker maken.

Toestemming voor het gebruik van cookies

Voor het gebruik van bepaalde cookies is jouw toestemming vereist. Dit doen wij door middel van een zogenaamde cookiebanner.

De gebruikte type cookies en hun doelstellingen

Wij gebruiken de volgende type cookies:
Functionele cookies: hiermee kunnen we de website beter laten functioneren en is het gebruikersvriendelijker voor de bezoeker. Bijvoorbeeld: we slaan je inloggegevens op of wat je in je winkelmandje hebt gestopt.
Analytische cookies: deze zorgen ervoor dat iedere keer wanneer je een website bezoekt er een anonieme cookie wordt gegenereerd. Deze cookies weten of je de site al eerder bezocht hebt of niet.

Alleen bij het eerste bezoek, wordt er een cookie aangemaakt, bij volgende bezoeken wordt er gebruik gemaakt van de reeds bestaande cookie. Deze cookie dient enkel voor statistische doeleinden. Zo kunnen daarmee de volgende data verzameld worden:
• het aantal unieke bezoekers
• hoe vaak gebruikers de site bezoeken
• welke pagina’s gebruikers bekijken
• hoe lang gebruikers een bepaalde pagina bekijken
• bij welke pagina bezoekers de site verlaten

Je rechten met betrekking tot je gegevens

Je hebt het recht op inzage, rectificatie, beperking en verwijdering van persoonsgegevens. Daarnaast heb je recht van bezwaar tegen verwerking van persoonsgegevens en recht op gegevensoverdraagbaarheid. Je kunt deze rechten uitoefenen door ons een mail te sturen via info@eventsblokzijl.nl. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, vragen we je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terug vinden in de instellingen van je browser.

Cookies blokkeren en verwijderen

Je kunt cookies ten alle tijden eenvoudig zelf blokkeren en verwijderen via je internetbrowser. Ook kun je je internetbrowser zodanig instellen dat je een bericht ontvangt als er een cookie wordt geplaatst. Je kunt ook aangeven dat bepaalde cookies niet geplaatst mogen worden. Bekijk voor deze mogelijkheid de helpfunctie van je browser. Als je de cookies in je browser verwijdert, kan dat gevolgen hebben voor het prettig gebruik van deze website. Sommige tracking cookies worden geplaatst door derden die onder meer via onze website advertenties aan je vertonen. Deze cookies kan je centraal verwijderen via www.youronlinechoices.eu.
Wees er wel van bewust dat als je geen cookies wilt, wij niet meer kunnen garanderen dat onze Website helemaal goed werkt. Het kan zijn dat enkele functies van de site verloren gaan of zelfs dat je de website helemaal niet meer kunt bezoeken. Daarnaast betekent het weigeren van cookies ook niet dat je helemaal geen advertenties meer te zien krijgt. De advertenties zijn dan alleen niet meer toegesneden op jouw interesses en kun daardoor vaker worden herhaald.

Hoe je je instellingen kunt aanpassen, verschilt per browser. Raadpleeg indien nodig de helpfunctie van jouw browser, of klik op één van de onderstaande iconen om direct naar de handleiding van je browser te gaan.
• Firefox: https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-verwijderen-gegevens-wissenwebsites-opgeslagen
• Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform=Desktop&hl=nl
• Internet Explorer: https://support.microsoft.com/nl-nl/kb/278835
• Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=nl_NL

Nieuwe ontwikkelingen en onvoorziene cookies

De teksten van onze website kunnen op ieder moment worden aangepast door voortdurende ontwikkelingen. Dit geldt ook voor onze cookieverklaring. Neem deze verklaring daarom regelmatig door om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen. In blogartikelen kan gebruik worden gemaakt van content die op andere sites wordt gehost en op www.eventsblokzijl.nl wordt ontsloten door middel van bepaalde codes (embedded content). Denk hierbij aan bijvoorbeeld YouTube video’s. Deze codes maken vaak gebruik van cookies. Wij hebben echter geen controle op wat deze derde partijen met hun cookies doen. Het kan ook voorkomen dat via onze websites cookies worden geplaatst door anderen, waarvan wijzelf niet altijd op de hoogte zijn. Kom je op onze website onvoorziene cookies tegen die je niet kunt terugvinden in ons overzicht? Laat het ons weten via info@eventsblokzijl.nl. Je kan ook rechtstreeks contact opnemen met de derde partij en vraag welke cookies ze plaatsten, wat de reden daarvoor is, wat de levensduur van de cookie is en op welke manier ze je privacy gewaarborgd hebben.

Slotopmerkingen

Wij zullen deze verklaringen af en toe aan moeten passen, bijvoorbeeld wanneer onze we onze website aanpassen of de regels rondom cookies wijzigen. Je kunt deze webpagina raadplegen voor de laatste versie.

Mocht je nog vragen en/of opmerkingen hebben neem dan contact op met info@eventsblokzijl.nl.
01 december 2018

Huisregels

Huisregels Oktoberfest Blokzijl

Als bezoeker van het Oktoberfest gaat

u akkoord met de volgende huisregels

en bent u verplicht zich aan deze regels

te houden.

Zonder polsbandje helaas geen toegang tot de feesttent.
Zorg er altijd voor dat u een geldig legitimatiebewijs bij u heeft, wij kunnen er naar vragen. Zonder legitimatiebewijs kunnen wij u de toegang tot het feest weigeren.
Het is verboden om alcohol te nuttigen of in bezit te hebben onder de 18 jaar.
Het is als 18+er verboden om alcohol door te geven aan een persoon onder de 18 jaar.
De verkoop van alcoholhoudende drank kan op grond van wangedrag en/of dronkenschap geweigerd worden.
Het is verboden om eigen consumpties mee te nemen het terrein op.
Het is verboden om (soft)drugs te gebruiken of in uw bezit te hebben.
Het is verboden om wapens, stokken, messen of andere zaken waarmee een ander letsel kan worden toegebracht in uw bezit te hebben.
U dient instructies van de organisatie, de beveiliging, de politie en het personeel op te volgen.
Ongewenst gedrag als beledigingen, agressie en discriminatie wordt niet getolereerd.
Betreding van de feesttent geschiedt op eigen risico. De organisatie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enig letsel en/of materiële dan wel immateriële schade, die bezoekers mochten ondervinden.
De organisatie stelt zich niet aansprakelijk voor diefstal en/of schade.
U dient aanwijzingen van de organisatie, beveiliging en hulpdiensten direct op te volgen en na te leven.
Het aanbrengen van letsel aan personen of schade aan aanwezig materiaal zal worden verhaald op de veroorzaker.
Gekochte entreekaarten en consumptiemunten worden niet teruggenomen.
U stemt ermee in dat de films/foto’s die gemaakt worden, voor promotionele en commerciële doeleinden gebruikt mogen worden, zonder dat hier rechten aan ontleend kunnen worden.
Bij ontzegging van de toegang tot de feesttent, om welke reden dan ook, heeft u geen recht op restitutie van gelden.

 

Oktober 2018

Colofon

Ontwerp en realisatie:

Berali Webdesign | Logo | Huisstijl

Kathoek 1

8356 DM  Blokzijl

info@berali.nl

www.berali.nl

Fotografie en Video:

Johan Kalthof Fotografie

Barend Loosweg 11

8356 HC Blokzijl

info@johankalthof-fotografie.nl

www.johankalthof-fotografie.nl

Fotografie

Alette Holman Fotografie

Zuiderstraat 25

8356 DZBlokzijl

info@beeld-in-boek.nl

www.aletteholmanfotografie.nl

Privacy Verklaring

Persoonsgegevens worden te allen tijde slechts opgeslagen, indien u een product en/of dienst afneemt van Stichting Events Blokzijl of indien u hier expliciet toestemming voor hebt gegeven. Persoonsgegevens worden opgeslagen door:

Contact persoon gegevensbescherming: Henk van Benthem
Onderneming: Stichting Events Blokzijl
Bezoekadres:

Noorderkade 5

8356 DC Blokzijl

Nederland

E-mail: info@eventsblokzijl.nl
Telefoonnummer: +31 (0) 6 5355 3356
KvK-nummer: 66484782

Stichting Events Blokzijl is verantwoordelijk voor de naleving van de "Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)", het voeren van de administratie van klanten en de administratie voor analyse- en marketingdoeleinden. Stichting Events Blokzijl is verantwoordelijke in de zin van de AVG. Stichting Events Blokzijl is verantwoordelijke voor alle gegevensverwerking namens Stichting Events Blokzijl, waaronder https://www.eventsblokzijl.nl.

Stichting Events Blokzijl verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor de administratie van klanten, de uitvoering van de overeenkomst, het incasseren van betalingen, persoonlijke marketing en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

De door Stichting Events Blokzijl opgeslagen persoonsgegevens dienen voornamelijk ter uitvoering van de overeenkomst met betrekking tot de levering van een product en/of dienst door Stichting Events Blokzijl. Zonder deze gegevensverstrekking is het niet mogelijk voor Stichting Events Blokzijl om de overeenkomst uit te voeren.

Stichting Events Blokzijl gaat met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om met uw persoonsgegevens en doet er alles aan om uw gegevens veilig op te slaan. Eventuele datalekken worden te allen tijde gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en bij de betrokkenen van wie de persoonsgegevens mogelijk in gevaar zijn gekomen. Bij een datalek neemt Stichting Events Blokzijl altijd de passende maatregelen om de betrouwbaarheid van de website te waarborgen.

Indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens op onjuiste wijze worden gebruikt, verkregen zijn of ten onrechte worden opgeslagen, en het is voor u ondanks herhaaldelijk verzoek niet mogelijk uw gegevens te verwijderen, kunt u te allen tijde een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Door Stichting Events Blokzijl worden de volgende persoonsgegevens van u opgeslagen:

- voor de uitvoering van de overeenkomst ten behoeve van de geleverde dienst: uw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en/of e-mailadres;
- voor het betalen en afhandelen van de facturen: uw naam, adres, postcode, woonplaats;
- voor het behandelen van vragen en klachten: uw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en/of e-mailadres.

Persoonsgegevens worden nooit langer opgeslagen dan strikt noodzakelijk en zijn voor u te allen tijde in te zien, te wijzigen en te verwijderen.

De evenementen van Stichting Events Blokzijl zijn openbaar waarop mogelijk ook foto’s, video’s of andere afbeeldingen waarop natuurlijke personen zijn afgebeeld worden gemaakt die op onze website, sociale mediakanalen, flyers, posters en advertenties kunnen worden geplaatst.

Bij het akkoord gaan van het privacy statement geeft u toestemming voor het maken van foto’s en video’s tijdens evenementen van Stichting Events Blokzijl en het publiceren hiervan op onze website, sociale mediakanalen, flyers, posters en advertenties.

Inzien, wijzigen en verwijderen (het recht om vergeten te worden daaronder begrepen) en het intrekken van de gegeven toestemming is mogelijk middels een ondubbelzinnige verklaring gericht aan info@eventsblokzijl.nl.

Uw persoonsgegevens worden in ieder geval verwijderd:

- in het geval van de uitvoering van de overeenkomst: 5 jaren na beëindiging van de overeenkomst ten behoeve van mogelijk toekomstige overeenkomsten, tenzij u expliciet toestemming heeft gegeven de persoonsgegevens langer op te slaan of indien de gegevens langer bewaard moeten worden op grond van een wettelijke regeling of bepaling;
- in het geval van het betalen en afhandelen van de facturen: 7 jaren na het betalen van de betreffende factuur, ten behoeve van het voldoen aan de wettelijke verplichting van de Belastingdienst;
- in het geval van het behandelen van vragen en klachten: na het tot tevredenheid oplossen van de klacht.

Voor het juist laten verlopen van de overeenkomst kan Stichting Events Blokzijl gebruik maken van een aantal externe partijen die mogelijk ook inzicht krijgen in uw gegevens. In ieder geval zullen zij de gegevens opslaan voor zolang als dit nodig is voor de uitvoering van hun werk. In geen geval zullen de persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan de werkzaamheden voor Stichting Events Blokzijl, tenzij hiervoor expliciet om toestemming is gevraagd aan de betrokkene. Op alle externe overdrachten van persoonsgegevens zijn Verwerkersovereenkomsten van toepassing.

Indien u meer informatie wilt over met welke externe partijen uw persoonsgegevens worden verwerkt, kunt u altijd een e-mail sturen naar info@eventsblokzijl.nl.

Het staat Stichting Events Blokzijl vrij een zwarte lijst aan te maken met betrekking tot persoonsgegevens van personen die het vertrouwen van Stichting Events Blokzijl ernstig hebben beschaamd. De zwarte lijst wordt onbeperkt bewaard en is slechts inzichtelijk voor een zeer beperkte groep werknemers van Stichting Events Blokzijl. De zwarte lijst wordt bewaard, tevens voor toekomstige aanbiedingen van Stichting Events Blokzijl. In ieder geval worden opgenomen op de zwarte lijst personen die ondanks herhaaldelijk verzoek niet voldoen aan enige betaalverplichting van Stichting Events Blokzijl.

Huisregels

Huisregels Muziekfestival Blokzijl

Om uw verblijf op de evenementenlocatie zo prettig

mogelijk te laten verlopen, hanteren wij duidelijke

huisregels. Als bezoeker van de evenementenlocatie

gaat u akkoord met de volgende huisregels en bent u

verplicht zich aan deze regels te houden

Zonder polsbandje helaas geen toegang tot het evenemententerrein.
     
De polsbandjes dienen duidelijk zichtbaar gedragen te worden. Bij verlies of diefstal kunt u een nieuwe kopen.
     
Zorg er altijd voor dat u een geldig legitimatiebewijs bij u heeft, wij kunnen er naar vragen. Zonder legitimatiebewijs kunnen wij u de toegang tot het feest weigeren.
     
Het is verboden om alcohol te nuttigen of in bezit te hebben onder de 18 jaar.
     
Het is als 18+er verboden om alcohol door te geven aan een persoon onder de 18 jaar.
     
Het is verboden om (soft)drugs te gebruiken of in uw bezit te hebben.
     
Het is verboden om wapens, stokken, messen of andere zaken waarmee een ander letsel kan worden toegebracht in uw bezit te hebben.
     
Het is verboden om eigen consumpties mee te nemen het terrein op.
     
U dient uw medewerking te verlenen bij de toegangscontrole en instructies van de organisatie, de beveiliging, de politie en het personeel op te volgen. Indien u uw medewerking aan een onderzoek aan kleding en/of tassen weigert, dient u het terrein te verlaten.
     
De verkoop van alcoholhoudende drank kan op grond van wangedrag en/of dronkenschap geweigerd worden.
     
Op grond van uw gedrag op het terrein en/of de openbare weg rond de feestlocatie kan de organisatie, de beveiliging, de politie of het personeel u de toegang weigeren. Ongewenst gedrag als beledigingen, agressie en discriminatie wordt niet getolereerd.
     
De organisatie of het personeel kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor enig letsel en/of materiële dan wel immateriële schade, die bezoekers van de locatie mochten ondervinden.
     
De organisatie stelt zich niet aansprakelijk voor diefstal en/of schade.
     
U dient aanwijzingen van de organisatie, beveiliging en hulpdiensten direct op te volgen en na te leven.
     
Het aanbrengen van letsel aan personen of schade aan aanwezig materiaal zal worden verhaald op de veroorzaker.
     
Gekochte entreekaarten en consumptiemunten worden niet teruggenomen.
     
Het betreden van de evenementlocatie is geheel voor eigen risico van de bezoeker.
     
U stemt ermee in dat de films/foto’s die gemaakt worden, voor promotionele en commerciële doeleinden gebruikt mogen worden, zonder dat hier rechten aan ontleend kunnen worden.
     
Bij ontzegging van de toegang tot het evenement/terrein om welke reden dan ook, heeft u geen recht op restitutie van gelden.

 

De organisatie en de beveiliging zullen streng controleren op overtreden van de huisregels en handelen als aangegeven.

Disclaimer

DISCLAIMER

Op het gebruik van deze website (www.eventsblokzijl.nl) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Gebruik van informatie

Stichting Events Blokzijl streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Stichting Events Blokzijl niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van juridisch advies.

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Stichting Events Blokzijl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website.
Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen Stichting Events Blokzijl en de gebruiker van de website ontstaan.

E-mail

Stichting Events Blokzijl garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met Stichting Events Blokzijl te corresponderen, accepteert u dit risico.

Hyperlinks

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Stichting Events Blokzijl heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Stichting Events Blokzijl aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle publicaties en uitingen van Stichting Events Blokzijl zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat Stichting Events Blokzijl daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.

Je mag alleen alcohol en tabak kopen als je 18 jaar of ouder bent en je ID laat zien. De verkoper moet naar je legitimatie vragen. Het is best lastig als je aan de andere kant van de bar of kassa staat om te zien hoe oud jij bent. Vandaar de ID-check. En zeg nou zelf; schat jij altijd goed in hoe oud iemand precies is? Help mee, toon je ID!

Wist je dat:

 • - je anderen die tabak of alcohol verkopen helpt als je gelijk je ID laat zien?
 • - een ID persoonsgebonden is. Uitlenen moet je niet doen.
 • - een verkoper geen drank aan je mag verkopen als je die doorgeeft aan iemand die nog geen 18 is.
 • - je onder de 18 jaar geen alcohol bij je mag hebben in openbare ruimtes. Bijvoorbeeld in het café, de sportkantine, het park en op straat. Je kan een boete krijgen. De boete is € 45,- voor jongeren tot 16 jaar en € 90,- voor 16- en 17-jarigen.
 • - je strafbaar bent als je met een valse ID of met een ID van iemand anders alcohol of tabak probeert te kopen? Als je dit doet, dan pleeg je identiteitsfraude en dat is strafbaar.

 

Help Je Mee?

Toon Je ID!

Wij gebruiken cookies om u de beste online ervaring te bieden. Door akkoord te gaan, accepteert u het gebruik van cookies in overeenstemming met ons cookiebeleid.

De privacy instellingen zijn opgeslagen.
Cookie instellingen

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites kunnen worden gebruikt om gebruikerservaringen efficiënter te maken. Volgens de wet mogen wij cookies op uw apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de site. Voor alle andere soorten cookies hebben we uw toestemming nodig. Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina's worden weergegeven. Via de button rechtsonder (Privacy Instellingen) op onze website kunt u uw toestemming op elk moment wijzigen of intrekken.   In onze privacy verklaring vindt u meer informatie over wie we zijn, hoe u contact met ons kunt opnemen en hoe we persoonlijke gegevens verwerken. In onze Privacy Centrum kunt u meer vinden over de AVG regels. Uw toestemming geldt voor de volgende gebieden: https://www.eventsblokzijl.nl

Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.

Om onze website beter te laten presenteren gebruiken wij de volgende technische cookies
 • wordpress_test_cookie
 • wordpress_logged_in_
 • wordpress_sec

Afwijzen
Ik ga akkoord

Pin It on Pinterest